Slut med kedelige frikvarterer

GameBoosters er elever fra udskolingen, der bliver uddannet til at skabe aktive frikvarterer for eleverne på mellemtrinnet.

Bevægelse
Med uddannede GameBoosters kan jeres skole få suppleret de obligatoriske 45 minutters daglig bevægelse med aktive frikvarterer, og dermed sikre endnu mere bevægelse i elevernes skoledag.

Trivsel
Ud over den fysiske dimension er GameBoosters også med til at øge trivslen i skolegården, og skabe et positivt socialt miljø på tværs af årgangene bla. ved brugen af stor/lille relationen.

GameBoosters er på den måde med til at skabe mere liv i skolegården - både fysisk og socialt.

Aktive frikvarterer for store og små
Legepatruljen Logo Logo Game Boosters Logo Logo kick_starter_logo-185